سایت حقوقی راه مقصود

سخنرانی، وبینار ها، مصاحبه ها

ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
گزارش اقدامات و عملکرد کمیسیون آموزش در دوره یازدهم هیئت مدیره

گزارش اقدامات و عملکرد موسسه معاضدت قضایی در دوه نهم هیئت مدیره کانون وکلای اصفهان

احکام و قواعد کاربردی وکالتهای معاضدتی و تسخیری

تحلیل و بررسی احکام و آثار عقد معلق و مشروط و نسبت سنجی آن دو از نگاه قانون مدنی

ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد نکاح

ذکر منبع و نام نویسنده در نقل مطالب ضروری است