سایت حقوقی راه مقصود

نظریه مشورتی شماره 4191/7 در خصوص نمایندگان حقوقی ( لزوم تعیین حدود اختیارات )

سؤال:

آیا رعایت مقررات ماده 35 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جانب نمایندگان حقوقی نیز لازم‌الرعایه است؟

نظریه اداره كل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به اینكه نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مانند وكلای دادگستری در امر اقامه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مداخله می‌نمایند، حدود وظایف و اختیارات آنان نیز مانند وكلای دادگستری باید مشخص باشد. بنابراین، همان‌طور كه رعایت ماده 35 قانون مذكور از جانب وكلای دادگستری الزامی است، مقررات این ماده از جانب نمایندگان حقوقی نیز لازم‌الرعایه است.

You may also like these