سایت حقوقی راه مقصود

قرار منع تعقیب در مورد فوت راكب موتورسیكلت یا راننده خودرو

 

 

 

متن پرسش :
در مواردی كه خودرو یا موتورسیكلت واژگون می‌شود و راننده یا راكب فوت می‌نماید و به هیچ كس دیگر خسارتی وارد نمی‌شود در این مورد باید منع تعقیب صادر شود یا موقوفی تعقیب؟

متن پاسخ :
در مواردی كه خودرو یا موتورسیكلت واژگون شده و این امر منتهی به فوت رانندگان می‌شود. مرجع قضایی باید به لحاظ عدم وقوع جرم قرار منع تعقیب صادر نماید. [ به نقل از روزنامه اطلاعات ]

 

 

 

You may also like these