سایت حقوقی راه مقصود

طرح موسوم به حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر تأیید شد

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1394/02/02 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

You may also like these