سایت حقوقی راه مقصود

شرائط ارش البکارة و دیه

 

 

 

متن پرسش :
با عرض سلام و خسته نباشید. اگر شخصی ازاله بکارت شود (رابطه نامشروع که بر اثر تجاوز هم نبوده) آیا حکم پسری که این کار را مرتکب شده ازدواج با دختر است یا پرداخت دیه؟

متن پاسخ :
با سلام . نظر فقها آنست که دختر بالغ‌ اگر راضی‌ به‌ زنا بوده‌ و اکراهی‌ در کار نبوده‌ مهر و ارش البکاره‌ ندارد چه‌ باکره‌ باشد و چه‌ غیرباکره … درصورت‌ عدم‌ رضایت‌ زن‌ و زنای‌ با اکراه‌ و عنف‌ زانی‌ باید مهرالمثل‌ را با لحاظ ثیب‌ بودن‌ و بکارت‌ زن‌ پرداخت نماید :نظر آیت‌ الله‌ العظمی‌ سیدعلی‌ حسینی‌ خامنه ای “اگر خود زن‌ زانیه‌ است‌ و به‌ اختیار حاضر به‌ زنا شده‌ نه‌ مهر حق‌ دارد و نه‌ ارش البکاره‌ فانه‌ لامهر لبغی ، وبکارت‌ را هم‌ خودش‌ اقدام‌ به‌ زوال‌ کرده‌ و ضمان‌ در اتلاف‌ با اذن‌ معلوم‌ نیست‌ و اگر زن‌ زانیه‌ نیست‌ مثل‌ این‌ که زنا به‌ عنف‌ یا اکراه‌ باشد هم‌ مهر ثابت‌ می شود و هم‌ ارش .

فرض‌ دیگر مسأله ، در جایی‌ است‌ که‌ زنا با مطاوعه‌ و رضایت‌ زانیه‌ صورت‌ گرفته‌ و زانیه‌ باکره‌ باشد، دراین‌ فرض‌ نیز مسلما زانیه‌ مستحق‌ مهر نیست ; ولی‌ آیا مستحق‌ ارش‌ البکاره‌ می باشد؟ در این‌ فرض‌ ممکن‌ است‌ گفته‌ شود این‌ که‌ زانیه‌ مطاوعه‌ استحقاق‌ ارش البکاره‌ را دارد یا نه ، مبتنی‌ بر این مطلب‌ است‌ که‌ آیا ارش البکاره‌ جزء مهر است‌ یا این‌ که‌ خارج‌ از آن‌ می باشد. اگر ثابت‌ شود ارش البکاره‌ جزء مهر است ، به‌ دلیل‌ “لامهر لبغی “، در مورد زانیه‌ ارش‌ البکاره‌ هم‌ ثابت نمی باشد; زیرا وقتی‌ برای‌ زانیه‌ مهری‌ وجود ندارد، آنچه‌ که‌ داخل‌ در مهر هم‌ می باشد (ارش البکاره ) برای‌ وی نخواهد بود.

بر همین‌ اساس‌ برخی‌ از فقهاء فرموده اند که‌ ارش‌ البکاره‌ برای‌ زانیه‌ وجود ندارد. به طور کلی با توجه به توضیحات مورد سئوال شما چنانچه ثابت شود که عمل زانی بدون رضایت شما بوده و به قهر و اکراه انجام شده ، علاوه بر صدور حکم در فرض اثبات تا اعدام جانی ، مهرالمثل به شما تعلق می گیرد. حتی برخی از فقها گفته اند در صورت رضایت نیز ارش البکاره و دیه ثابت است .

زیرا اجازه‌ جنایت‌ سبب‌ سقوط دیه‌ نمی شود و لذا در موردسؤال‌ ارش‌ البکاره‌ موجود است .اما نظر مشهور و غالب آنست که اگر عمل ارتکابی با رضایت زن بوده باشد،چون فرد خودش علیه خویش اقدام کرده ارش و دیه ندارد. موفق باشید

 

 

 

You may also like these