سایت حقوقی راه مقصود

حدود اختیار و مسئولیت نماینده حقوقی

 

 

 

متن پرسش :
باسلام .1- آیا نماینده حقوقی می تواند در دعاوی کیفری نیز به عنوان نماینده شاکی یا متهم دخالت نماید.2-در فرض امکان این امر آیا اگراز کسی بابت سرقت شکایت کنم و اثبات نشه ومتهم تبریه بشه آیا متهم میتونه تحت عنوان افترا یا همان ادعای شرف از اداره شکایت کنه؟سوال دوم:اگر من تو لایحه اعتراضیه ای که به دادگاه تجدید نظر ارایه دادم برای محکم کاری بنویسم که ایشان چند سال پیش نیز سابقه سرقت اموال اداره را داشته و ایشان از من برای نوشتن این مطلب شکایت کند و نتوانم این قضیه را ثابت کنم آیا مشمول نشر اکاذیب میشوم؟وادعای ایشان قابل اثبات است؟اگر مثلاً یک پرونده استرداد اموال قبلاً داشته باشد و پرونده سرقت نباشد چی؟

متن پاسخ :
با سلام .1- بنا بر نظر دکتر عبدالله شمس ، در امور جزائی با توجه به نص ماده 185ق.آ.د.ک اشخاص مذکور در ماده 32ق.آ.د.م نمی توانند به عنوان نماینده حقوقی معرفی شوند بنابر این وزیر،رئیس مرسسه ،مدیرشرکت دولتی و…یا باید شخصاً اقدام و یا از خدمات وکلای دادگستری بهره مند گردد. در حقیقت استفاده از خدمات غیر وکیل دادگستری در دادرسی ها خلاف اصل و استثناء محسوب میشود و بنابر این در موضع نص تفسیر گردیده که در صورت شک به اصل رجوع میشود. آقای دکتر عباس زراعت این گفته را قابل تأمل دانسته و با استدلال به اینکه در موارد سکوت ق.آ.د.ک می بایست به ق.آ.د.م رجوع نمود .

به ویژه با وجود عبارت «هر گونه دعوی یا دفاع تعقیب دعاوی»عام بودن آن و شمول بر دعاوی کیفری استنباط می گردد. بنابر رویه موجود نیز در امور حقوقی ادارات اکثریت دعاوی کیفری بوده و در قالب عناوین کیفری مطرح میشوند.و حضور نماینده حقوقی نیز در دادسرا و دادگاههای عمومی جزائی و دادگاه تجدید نظر استان مورد پذیرش قرار می گیرد.

لیکن در مقام دفاع از مسئول دستگاه متبوع « بعنوان متهم»حضور مسئول مربوطه را جهت استماع اظهارات و تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی تأکید دارند و در خصوص پیگیری و تکمیل پرونده از جکله حضور شهود ، کارشناس رشمی دادگستری و دفاع از دستگاه امکان حضورنماینده حقوقی وجود خواهد داشت. 2- تمام قواعد و اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوی در مواردی که شخصی به نمایندگی از اداره دولتی وارد دعوی میشود جاری و ساری می باشد . بنابر این وارد نمودن اتهام سرقت و عدم اثبات آن می تواند حق اعاده حیثیت و احیاناً جبران ضرر و زیان وارده را برای متهم دربرداشته باشد.3- دوست من شما در چارچوب وظائف نمایندگی خود طرح دعوی کیفری را از طرف سازمان متبوع خود به عهده گرفته و از ورود به موضوعات یا عنوان نمودن مطالبی که قادر به ارائه دلیل اثباتی برای آن نیستید، خودداری تا مسئولیتی از این ناحیه متوجه شما نشود. موفق باشید

 

 

 

You may also like these