سایت حقوقی راه مقصود

موضوع: پرونده خوانی (حقوقی ، کیفری)

🔸️ تجربه‌ای که در زمینه‌ی پرونده خوانی وجود دارد توضیح مسأله است و معمولا یک عنوان خاص به یک پرونده اختصاص می‌دهند و پرونده را از ابعاد مختلف تجزیه و تحلیل می‌کنند ؛ پرونده‌های حقوقی و کیفری در قالب یک بحث خاص نمی‌گنجند…
پرونده خوانی (حقوقی ، کیفری)

بانک سوال و جواب

پاسخ مستدل و مستند به بیش از 300 سوال و معضل حقوقی در موضوعات مختلف

موازین قضایی

شامل بیش از 2000 نظریه مشورتی و رویه قضائی قضات دادگاه ها، اداره حقوقی قوه قضائیه و دیوان عالی کشور

دادخواست حقوقی

تنظیم و معرفی 100 دادخواست در موضوعات مختلف حقوقی

دادخواست کیفری

تنظیم و طراحی 20 شکوائیه در موضوعات مختلف کیفری

نظامات وکالت

حقوق فناوری

آخرین مطالب

پرونده خوانی (حقوقی – کیفری)

پرونده خوانی (حقوقی – کیفری)   🔸️ تجربه‌ای که در زمینه‌ی پرونده خوانی وجود دارد توضیح مسأله است و معمولا یک عنوان خاص به یک پرونده اختصاص می‌دهند و پرونده…

بررسی و تحلیل سوالات اختبار در موضوع امور حسبی

موضوع: بررسی سؤالات امور حسبی اختبار دوره ۴۸ جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ پنجشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۲ ساعت ۹ صبح به صورت حضوری در محل سالن همایش های کتابخانه…

مجموعه قوانین وکالت

مجموعه قوانین وکالت این مجموعه شامل: قانون وکالت مصوب ١٣١٥  مواد ٣١ الی ٤٧ قانون آیین دادرسی مدنی  قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧٦  مواد ٣٤ الی ٤٩…

تأملی بر برخی مسائل کاربردی و مورد اختلاف درباب وکالت مدنی

موضوع:  تأملی بر برخی مسائل کاربردی و مورد اختلاف درباب وکالت مدنی انگیزه ی طرح این عنوان رأی صادره از دادگستری اصفهان بود. 🔸️اجمال آن پرونده به شرح ذیل است:زوجه…