صفحه اصلی

همراهان راه مقصود

جهت پیوستن به گروه های تخصصی مشاورین ما در شبکه های واتس اپ ، وایبر ... و استفاده از بسته های حقوقی ویژه ی هر صنف (تجار،پزشکان،هنرمندان و ...)،می توانید یک پیامک حاوی نام و نام خانوادگی و شغل و تخصص خود به شماره 09214227071 ارسال نمائید. همچنین شماره فوق جهت طرح نظرات،پیشنهادات و انتقادات شما صرفا در قالب ارسال پیامک در نظر گرفته شده است.

راه روشن

برخی از نکاتِ کلیدیِ حقوق کیفری

برخی از نکاتِ کلیدیِ حقوق کیفری

1- جرم، هرفعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد.

2- جعل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست.

3- مصوبات مجلس پس از گذشت موعد مقرر قانونی برای اتباع ایرانی درداخل  یا خارج از کشور لازم الاتباع میباشد.

4- اصل قانونی بودن جرایم میگوید: " عملی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته نشده جرم نمیباشد."

5- طبق قانون مجازات اسلامی، مجازاتها به "حدود، قصاص، دیات و تعزیرات" تقسیم میشوند.

6- حد؛مجازاتی است که نوع، میزان وکیفیات آن درشرع و قانون تعیین شده است.

7- تعزیر، مجازاتی  که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده وبه نظر قاضی واگذار شده است؛ مثل حبس یا جزای نقدی.

8- قصاص، مجازاتی است که مرتکب آن در اثر ارتکاب قتل یا آسیب بدنی عمدی تحمل نموده وباید با عمل ارتکابی برابر باشد.

9- دیه ، مالی است که به سبب ارتکاب جرم نسبت به تمامیت جسمانی یا اعضای صدمه دیده از طرف مجرم پرداخت میشود.

10- مجازاتها ممکن است دارای جنبه عمومی وخصوصی باشد.

11- جرایم به دودسته  " قابل گذشت وغیر قابل گذشت " تقسیم میشوند.

12- جرم قابل گذشت آن است که با شکایت شاکی شروع وبا رضایت وی خاتمه می یابد.

13- جرم غیر قابل گذشت آن است که تعقیب آن به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد و با رضایت وی امر تعقیب ومحاکمه و اجرا متوقف نمیشود.

14- درجرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی خصوصی میتواند از موجبات تخفیف مجازات باشد.

15- درجرایم قابل گذشت در صورت تعدد شکات، تعقیب با شکایت هر یک شروع؛ لیکن متوقف شدن حکم منوط به رضایت تمام شکات است.

16- درصورت فوت شاکی، حق گذشت به ورثه منتقل میشود.

17- اگر بعد از اعلامِ رضایت، شاکی ازگذشت خود منصرف شود به آن ترتیب اثر داده نمیشود.

18- رضایتِ مشروط شاکی معتبر نبوده ومیبایست منجز وبدون قید وشرط باشد.

19- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی درجرایم غیر قابل گذشت پس از صدور حکم قطعی از موجبات اعاده دادرسی نیست.

20- تعلیق آن است که دادگاه براساس شرایطی، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق نماید.

21- محکوم پس از تحمل یک سوم از مجازات میتواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام تقاضای تعلیق اجرای مجازات را نماید.

22- امکان تعلیق درجرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور،خرابکاری درتاسیسات آب برق گاز نفت ومخابرات،آدم ربایی، اسیدپاشی،سرقت مقرون به آزار،قدرت نمایی ومزاحمت با چاقو،قاچاق مواد مخدروانسان ومشروبات الکلی،جرایم اقتصادی بیش از یکصد میلیون ریال،تعزیر بدل از حبس،معاونت در قتل عمدی ومحاربه؛ وجود ندارد.

23- در مورد جرایم اطفال، قانونِ مجازات به درجه بندی مسئولیت پرداخته است.

24- اقدامات تامینی وتربیتی، تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری ازتکرار جرم در مورد برخی از مجرمین اتخاذ میکند.

25- در مورد کودکان زیر 9سال در صورت ارتکاب جرم، فقط اقدامات تامینی وتربیتی اعمال میگردد.

26-کودکان15-9سال در صورت ارتکاب جرم، به سرپرستان قانونی یا مؤسسات تعیین شده، سپرده میشوند.

27- افراد18-15سال، در صورت ارتکاب جرم به مجازات نگاهداری در کانون اصلاح وتربیت جریمه نقدی وارائه خدمات عمومی محکوم میشوند.

28- اگر طفل به اموال دیگری آسیب برساند، مسئول بوده وخسارت از اموال وی پرداخت میشود.

29- اگرطفل مرتکب قتل یا ضرب وجرح شود، عاقله مسئول پرداخت دیه است.

30- عاقله عبارتند از بستگان ذکور نسبی پدری ومادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث.

31- محکومیت کیفری اطفال ونوجوانان فاقد آثار کیفری بوده وسوءسابقه محسوب نمیشود.

32- مسئولیت کیفری مجانین بسته به اینکه جنون دائمی یا ادواری بوده؛ متفاوت است.

33- مجنون تنها در صورتی مسئولیت کیفری ندارد که ثابت شود حین ارتکاب جرم دارای جنون بوده است.

34- اگراحراز شود مرتکب در حین ارتکاب مجنون بوده قاضی قرار موقوفی تعقیب صادرمی کند.

35- جنون قبل یا پس از وقوع جرم موجب زوال کیفر نیست؛ اما تا زمان افاقه(بهبودیِ) متهم، تعقیب موقوف خواهد شد.

36- درصورتیکه مجرم پس از محکومیت مجنون شود در بیمارستان روانی نگاهداری شده وحضور او در این مراکز جزءمحکومیت وی محاسبه میشود.

37- درجرایم مشمول حد، جنون مرتکب پس از صدور حکم، مانع از اجرای حد نیست.

38- دادگاه میتواند تحت شرایطی مجازات تعزیری را تخفیف یا تبدیل به نوع دیگری نماید که مناسب حال متهم باشد.

39-جهات تخفیف عبارتنداز: گذشت شاکی،راهنمایی متهم در کشف جرم،اوضاع واحوال خاص متهم،وضعیت خاص متهم درارتکاب جرم واقدامات متهم درجهت جبران زیان ناشی از جرم.

 

خدمات اینترنتی راه مقصود

سایت حقوقی راه مقصود یکی از جامع ترین مراجع اینترنتی ایران در موضوعات کاربردی علم حقوق است. مجموعه حقوقی راه مقصود با بیش از ده سال سابقه فعالیت در فضای مجازی و کسب تجارب مفید و مؤثر، اکنون با تدوین "طرح جامع خدمات حقوقی" به نام اختصاری " منشور وکالت" با نسخه ی جدید و کاملا کارآمد سایت راه مقصود و با بهره گیری از گروه وکلاء و مشاورین خبره خود ، طیف وسیعی از خدمات و راهکارهای حقوقی را ارائه نموده است.

سایت حاضر که یکی از طرق و اسباب این مجموعه در طی کردن راه مقصود است ،با انگیزه پاسخگوئی به نیازهای حقوقی طبقات مختلف اجتماع شامل هر که دست طلب،زبان خواهش،چشم امید و روی نیازش به دادخواهی گشوده است، راه اندازی شده تا با تمهید و تدوین بخش های گوناگون درخور توان و استعداد خویش به این نیاز پاسخی شایسته دهد.

تنظیم اسناد حقوقی مانند قراردادها، عقود و توافقات، دادخواستهای حقوقی و کیفری بدون مراجعه حضوری از خدمات ویژه وب سایت می باشد

بیشتر

تنظیم اسناد حقوقی

تنظیم اسناد حقوقی مانند قراردادها، عقود و توافقات، دادخواستهای حقوقی و کیفری بدون مراجعه حضوری از خدمات ویژه وب سایت می باشد

بیشتر

بسته وِیژه شامل مجموعه ای از خدمات حقوقی کارآمد است که نیازهای افراد را در حوزه مشکلات قضایی و مسائل حقوقی را به شیوه ای مناسب مرتفع می کند

بیشتر

بسته ویژه

بسته وِیژه شامل مجموعه ای از خدمات حقوقی کارآمد است که نیازهای افراد را در حوزه مشکلات قضایی و مسائل حقوقی را به شیوه ای مناسب مرتفع می کند

بیشتر

کاربران می توانند در حوزه های گوناگون حقوقی سئوالات خود را مطرح کنند و در کمتر از 12 ساعت پاسخ کارشناسان گروه حقوقی راه مقصود را دریافت کنند

بیشتر

مشاوره اینترنتی

کاربران می توانند در حوزه های گوناگون حقوقی سئوالات خود را مطرح کنند و در کمتر از 12 ساعت پاسخ کارشناسان گروه حقوقی راه مقصود را دریافت کنند

بیشتر

کاربرانی که از در حوزه های مشاوره از خدمات گروه حقوقی راه مقصود استفاده می کنند، در صورت نیاز با تخفیف از خدمات وکالتی برخوردار خواهند شد

بیشتر

قبول وکالت

کاربرانی که از در حوزه های مشاوره از خدمات گروه حقوقی راه مقصود استفاده می کنند، در صورت نیاز با تخفیف از خدمات وکالتی برخوردار خواهند شد

بیشتر

طرحی نو در پیشگیری از آسیب ها و حل بحرانهای حقوقی خانواده با کدهای داوری و سازش ، محوریت اخلاق ، شناخت حقوق و تکالیف حاکم بر روابط زوجین و فرزندان و بکار بستن درست و بجای آن

بیشتر

حقوق خانواده

طرحی نو در پیشگیری از آسیب ها و حل بحرانهای حقوقی خانواده با کدهای داوری و سازش ، محوریت اخلاق ، شناخت حقوق و تکالیف حاکم بر روابط زوجین و فرزندان و بکار بستن درست و بجای آن

بیشتر

گروه مشاورین حقوقی راه مقصود اقدام به تدوین و تنظیم بسته های حقوقی در موضوعات مختلف نموده است. چنانچه مایل به دریافت پیامک در هر یک از بخش های حقوقی زیر به صورت هفتگی هستید، به صورت زیر عمل کنید.

بیشتر

پیامک بسته های حقوقی

گروه مشاورین حقوقی راه مقصود اقدام به تدوین و تنظیم بسته های حقوقی در موضوعات مختلف نموده است. چنانچه مایل به دریافت پیامک در هر یک از بخش های حقوقی زیر به صورت هفتگی هستید، به صورت زیر عمل کنید.

بیشتر